www. DANOVY URAD .sk

neoficiálna stránka venovaná daňovým úradom a daniam

    DAŇOVÉ ÚRADY:  

 

Banskobystrický kraj
Bratislavský kraj
Košický kraj
Nitriansky kraj
Prešovský kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Žilinský kraj

Daňové riaditeľstvá

Hlavná stránka


NENAŠLI ste čo ste hľadali?
Použite VYHĽADÁVANIE :)
 


Daňový úrad Banská Bystrica I

Adresa: Trieda SNP 75, 975 61 Banská Bystrica

Spojovateľ: 048/ 4721 111
Služby verejnosti: -

E-mail: du.bb1@bb.drsr.sk

Ktoré obce/ulice patria pod tento Daňový úrad?


Obce/ulice patriace pod
Daňový úrad Banská Bystrica I

Baláže, 29. augusta ul., 9. mája ul., Agátová ul., Astrová ul., Azalková ul., B. Němcovej ul., Bellušova ul., Beskydská ul., Cementárenská cesta ul., Cesta k Smrečine ul., Cesta k nemocnici ul., Cesta na amfiteáter ul., Chabenecká ul., Dedinská ul., Dobšinského ul., Družstevná ul., Dubová ul., F. Bystrého ul., F. Kráľa ul., Fatranská ul., Garbanka ul., Gerlachovská ul., Golianova ul., Harmanecká cesta ul., Haškova ul., Hečkova ul., Hlboká ul., Horná ul., Horné záhrady ul., Hronská ul., Hronské predmestie ul., Hrušková ul., Hviezdoslavova ul., Inovecká ul., Jakubská ul., Javornícka ul., Jegorovova ul., Jelšová ul., Jesenského ul., Jiráskova ul., Jozefa Mistríka ul., Jurovského ul., Kapitulská ul., Karpatská ul., Kollárova ul., Komenského ul., Kostiviarska cesta ul., Kpt. Jaroša ul., Krivánska ul., Kráľovohoľská ul., Kukučínova ul., Laskomerská ul., Lesná ul., M. Čulena ul., Magurská ul., Majerská cesta ul., Mateja Bela ul., Matuškova ul., Medený hámor ul., Mieru ul., Mičinská cesta ul., Mladých budovateľov ul., Na Dolinky ul., Na Graniari ul., Na Hrbe ul., Na Karlove ul., Na Skalici ul., Na Starej tehelni ul., Na Tále ul., Na Uhlisku ul., Na Zábave ul., Na plaváreň ul., Nový svet ul., Nám. L. Svobodu ul., Nám. Slobody ul., Nám. Š. Moysesa ul., Odbojárov ul., Ovocná ul., Partizánska cesta ul., Petelenova ul., Pieninská ul., Pod Banošom ul., Pod Hôrkou ul., Pod Jesenským vŕškom ul., Pod Kalváriou ul., Pod Skalkou ul., Pod Turikou ul., Pod Turičkou ul., Pod Urpínom ul., Pod cintorínom ul., Pod rybou ul., Podjavorinskej ul., Poľovnícka ul., Prof. Sáru ul., Robotnícka ul., Rudlovská cesta ul., Rudohorská ul., Ružová ul., Senická cesta ul., Severná ul., Sitnianska ul., Skuteckého ul., Starohorská ul., Stavebná ul., Strmá ul., Stránska ul., Strážovská ul., Surovská ul., Sásovská cesta ul., Tatranská ul., Timravy ul., Topoľová ul., Tr. SNP ul., Uľanská cesta ul., Veterná ul., Viestova ul., Ľ. Ondrejova ul., Ľupčianska cesta ul., Šalkovská cesta ul., Šimona Jurovského ul., Školská ul., Šoltésovej ul., Štefánikovo nábrežie ul., Železničiarska ul., Žltý piesok ul., ČSA ul., Ďumbierska ul., Brusno, Hiadeľ, Kynceľová, Lučatín, Medzibrod, Moštenica, Môlča, Nemce, Podkonice, Pohronský Bukovec, Poniky, Povrazník, Priechod, Selce, Slovenská Ľupča, Strelníky, Ľubietová.

© DANOVYURAD.sk - neoficiálna stránka