www. DANOVY URAD .sk

neoficiálna stránka venovaná daňovým úradom a daniam

    DAŇOVÉ ÚRADY:  

 

Banskobystrický kraj
Bratislavský kraj
Košický kraj
Nitriansky kraj
Prešovský kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Žilinský kraj

Daňové riaditeľstvá

Hlavná stránka


NENAŠLI ste čo ste hľadali?
Použite VYHĽADÁVANIE :)
 


Daňový úrad Banská Bystrica II

Adresa: Kuzmányho ulica 18, 974 01 Banská Bystrica

Spojovateľ: 048/ 4718 511
Služby verejnosti: -

E-mail: du.bb2@bb.drsr.sk

Ktoré obce/ulice patria pod tento Daňový úrad?


Obce/ulice patriace pod
Daňový úrad Banská Bystrica II

Badín, Ametystová ul., Bagarova ul., Bakossova ul., Banícka ul., Bernolákova ul., Borievková ul., Borovicová ul., Bottova ul., Bočná ul., Brezová ul., Buková ul., Bučinová ul., Cesta na štadión ul., Cintorínska ul., Dolná ul., Dolná strieborná ul., Družby ul., F. Švantnera ul., Gaštanová ul., Gorkého ul., Havranské ul., Horná strieborná ul., Hronsecká cesta ul., Hurbanova ul., Hutná ul., Iliašska cesta, Internátna ul., J. Chalupku ul., J.Cikkera ul., J. Kráľa ul., Jabloňová ul., Janka Kráľa ul., Jaseňová ul., Javorová ul., Jazmínová ul., Jedľová ul., Jesenná ul., Jilemnického ul., Kalinčiakova ul., Katovná ul., Kpt. Nálepku ul., Kremnička ul., Krátka ul., Krížna - č. 42-64 ul., Kuzmányho ul.,Kvetinová ul., Kyjevské námestie ul., Lazovná ul., Letná ul., Limbová ul., Lipová ul., Lúčičky ul., M. Hattalu ul., M. Hodžu ul., M. Rázusa ul., Malachitová ul., Malachovská cesta ul., Medená ul., Mlynská ul., Mládežnícka ul., Mosadzná ul., Moskovská ul., Murgašova ul., Na Lúčkach ul., Na Motyčinách ul., Na Motyčkách ul., Na Troskách ul., Na pažiti ul., Na čiertolí ul., Na úbočí ul., Nad plážou ul., Nešporova ul., Nová ul., Nové kalištie ul., Nám. SNP ul., Nám. Vajanského ul., Nám. Ľ. Štúra ul., Národná ul., Okružná ul., Orenburská ul., Ortútska cesta ul., Pestovateľská ul., Plánková ul., Pod Dúbravou ul., Pod Stráňou ul., Pod Suchým vrchom ul., Podháj ul., Podlavická cesta ul., Povstalecká ul., Poľná ul., Priehrada ul., Pršianska cesta ul., Radvanská ul., Rakytovská cesta ul., Rubínová ul., Ruttkaya Nedeckého ul., Sadová ul., Skubínska cesta ul., Slnečná ul., Slnečné stráne ul., Sládkovičova ul., Smrekova ul., Smreková ul., Sokolovská ul., Spojová ul., Stoličková ul., Stredná ul., Strieborné námestie ul., Stromová ul., Stupy ul., T. Vansovej ul., THK ul., Tajovského ul., Tichá ul., Tulská ul., Ulička ul., Višňová ul., Wolkerova ul., Zelená ul., Zimná ul., Zlatá ul., Zvolenská cesta ul., Záhradná ul., Záhumnie ul., Zámocká ul., Závoz ul., Šalgotarjánska ul., Štadlerovo nábrežie ul., Švermova ul., Šípková ul., Čerešňová, Dolná Mičiná, Dolný Harmanec Donovaly, Dúbravica, Harmanec, Horná Mičiná, Horné Pršany, Hrochoť, Hronsek, Kordíky, Králiky, Malachov, Motyčky, Oravce, Riečka, Sebedín – Bečov, Staré Hory, Tajov, Turecká, Vlkanová, Špania Dolina, Čerín.

© DANOVYURAD.sk - neoficiálna stránka