www. DANOVY URAD .sk

neoficiálna stránka venovaná daňovým úradom a daniam

    DAŇOVÉ ÚRADY:  

 

Banskobystrický kraj
Bratislavský kraj
Košický kraj
Nitriansky kraj
Prešovský kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Žilinský kraj

Daňové riaditeľstvá

Hlavná stránka


NENAŠLI ste čo ste hľadali?
Použite VYHĽADÁVANIE :)
 


Daňový úrad Košice V

Adresa: Južná trieda 8, 041 99 Košice

Spojovateľ: 055/ 6814 260
Služby verejnosti: -

E-mail: du.ke5@ke.drsr.sk

Ktoré obce/ulice patria pod tento Daňový úrad?


Obce/ulice patriace pod
Daňový úrad Košice V

Baška, Bačkovík, Belža, Beniakovce, Bidovce, Blažice, Bohdanovce, Boliarov, Bočiar, Budimír, Bukovec, Bunetice, Chrastné, Družstevná pri Hornáde, Geča, Gyňov, Haniska, Herľany, Hodkovce, Hrašovík, Hýľov, Kalša, Kecerovce, Kecerovský Lipovec, Kechnec, Kokšov – Bakša, Kostoľany nad Hornádom, Košická Belá, Košická Polianka, Košické Oľšany, Košický Klečenov, Kráľovce, Kysak, Malá Ida, Malá Lodina, Milhosť, Mudrovce, Nižná Hutka, Nižná Kamenica, Nižná Myšľa, Nižný Klátov, Nižný Čaj, Nová Polhora, Nový Salaš, Obišovce, Olšovany, Opiná, Opátka, Ploské, Rankovce, Rozhanovce, Ruskov, Rákoš, Sady nad Torysou, Seňa, Skároš, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Slančík, Sokoľ, Sokoľany, Svinica, Trebejov, Trstené pri Hornáde, Trsťany, Vajkovce, Valaliky, Veľká Ida, Veľká Lodina, Vtáčkovce, Vyšná Hutka, Vyšná Kamenica, Vyšná Myšľa, Vyšný Klátov, Vyšný Čaj, Zlatá Idka, Šemša, Ždaňa, Čakanovce, Čaňa, Čižatice, Ďurkov, Ďurďošík.

© DANOVYURAD.sk - neoficiálna stránka