www. DANOVY URAD .sk

neoficiálna stránka venovaná daňovým úradom a daniam

    DAŇOVÉ ÚRADY:  

 

Banskobystrický kraj
Bratislavský kraj
Košický kraj
Nitriansky kraj
Prešovský kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Žilinský kraj

Daňové riaditeľstvá

Hlavná stránka


NENAŠLI ste čo ste hľadali?
Použite VYHĽADÁVANIE :)
 


Daňový úrad Partizánske

Adresa: Makarenkova 213/1, 958 29 Partizánske

Spojovateľ: 038/ 7495 276
Služby verejnosti: 038/ 7460 138

E-mail: du.pe@tn.drsr.sk

Ktoré obce/ulice patria pod tento Daňový úrad?


Obce/ulice patriace pod
Daňový úrad Partizánske

Bošany, Brodzany, Chynorany, Hradište, Ješkova Ves, Klátova Nová Ves, Kolačno, Krásno, Livina, Livinské Opatovce, Malé Kršteňany, Malé Uherce, Nadlice, Nedanovce, Ostratice, Partizánske, Pažiť, Skačany, Turčianky, Veľké Kršteňany, Veľké Uherce, Veľký Klíž, Žabokreky nad Nitrou.

© DANOVYURAD.sk - neoficiálna stránka